Kryteria i wymagania

Edukacja wczesnoszkolna: klasa 1; klasa 2; klasa 3

Język polski: polski 4; polski 5; polski 6; polski 7; polski 8

Język angielski: język angielski 1-3; j. angielski 4-8

Język niemiecki:

Muzyka:

Plastyka: plastyka 4-7

Historia: historia 4; historia 5; historia 6; historia 7; historia 8

Wiedza o społeczeństwie: WOS 8

Przyroda: przyroda 4

Geografia: geografia 5; geografia 6; geografia 7; geografia 8

Biologia: biologia 5; biologia 6; biologia 7; biologia 8

Chemia: chemia 7-8

Fizyka: fizyka 7; fizyka 8

Matematyka: matematyka 4; matematyka 5; matematyka 6; matematyka 7; matematyka 8

Informatyka: informatyka 4; informatyka 5; informatyka 6; informatyka 7; informatyka 8

Technika: technika 4-6

Wychowanie fizyczne:

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Religia: religia 1-3; religia 4-6