Komitet rodzicielski

Składki można wpłacać tylko i wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Komitetu Rodzicielskiego, wpisując w tytule:

Imię i nazwisko dziecka, klasa

Składkę wnosimy jednorazowo 70 zł (uczeń szkoły), 30 zł (przedszkolak), do 15 grudnia 2022 roku.

Numer rachunku bankowego:

Rada Rodziców przy Zespole-Szkolno Przedszkolnym w Zaborzu 
Bank Spóldzielczy w Skoczowie: 17 8126 0007 0007 7406 2000 0010