1% to 100% więcej możliwości

Szanowni Państwo! Jak co roku zwracamy się z prośbą o przekazanie właśnie nam – szkole w Zaborzu 1% podatku. To pieniądze, które pracują na rzecz naszych uczniów, czyli Państwa podopiecznych i zostają w naszej miejscowości, zmieniają warunki nauki, wzbogacają bazę dydaktyczną. Jeśli chcecie nam pomóc w realizacji naszych zamierzeń, wskażcie ten cel tak, jak to jest wyjaśnione na ulotce i plakacie. Dziękujemy! Plakat 1%

“Laboratoria Przyszłości” – zamówienie publiczne

Zamówienia klasyczne o wartości niższej od kwoty 130 000,00 zł:

“Laboratoria Przyszłości” – wyposażenie podstawowe w sprzęt rozwijający kompetencje przyszłości uczniów wraz z montażem, konfiguracją i przeszkoleniem kadry u Zleceniodawcy

a) ogłoszenie o zamówieniu ZSP.26.07.12.2021 >>> Ogłoszenie o zamówieniu

b) specyfikacja wyposażenia “Laboratoria Przyszłości” >>> Specyfikacja; Specyfikacja Laboratoria Przyszlosci

c) formularz ofertowy >>> Formularz ofertowy wyposażenie

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkole i przedszkolu od 15-19.11.2021 r.

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele

uzyskując pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Cieszynie oraz organu prowadzącego placówkę Wójta Gminy Chybie, wydając odpowiednie zarządzenie, dyrektor ZSP w Zaborzu zawiesza zajęcia stacjonarne w całej placówce, zarówno w szkole, jak i przedszkolu, na okres 15.11. – 19.11.2021 r.

Zarządzenie dyrektora