Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Zaborzu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu

Na podstawie Zarządzenia Nr 11/WG/2024 Wójta Gminy Chybie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chybie na rok szkolny 2024/2025, informujemy że ruszają zapisy do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na rok szkolny 2024/2025.

Od dnia 12 lutego 2024 roku do dnia 21 lutego 2024 roku do godziny 15.00 będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na nowy rok szkolny 2024/2025.

Wniosek wraz załącznikami należy pobrać ze strony internetowej naszej placówki w zakładce dokumenty – rekrutacja https://zspzaborze.pl/rekrutacja/  lub odebrać w sekretariacie szkoły.