Inne oraz procedury COVID

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego: Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego ZSP

Zgoda na wycieczkę: ZGODA RODZICA ZSP 2020 pdf

Polityka prywatności fanpage Facebook: Polityka Prywatności FB ZSP ZABORZE

Procedury interwencyjne: Procedury interwencyjne

W związku z zagrożeniem epidemicznym publikujemy Zarządzenie dyrektora ZSP i właściwe procedury:

Zarządzenie nr 17

A1 Procedury COVID-ZSP-Zaborze

A1 Procedury COVID przedszkole

A1 Procedury COVID stołówka i świetlica

A1 Procedury COVID biblioteka