Kadra

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu oferuje edukację i wychowanie prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę działającą w myśl słów Janusza Korczaka:

Dziecko chce być dobre,

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż.