Dyrektor

Życiorys

Nazywam się Joanna Białek, jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek Pedagogika w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej z elementami profilaktyki – studia licencjackie; Uniwersytetu Śląskiego – kierunek Pedagogika Praca Socjalna i Opiekuńczo-Wychowawcza – studia magisterskie; kursu kwalifikacyjnego Terapia Pedagogiczna; kursu kwalifikacyjnego Socjoterapia; studiów podyplomowych Pedagogika Sztuki – plastyka, kursu kwalifikacyjnego Organizacja i Zarządzanie Oświatą.

Pracę zawodową rozpoczęłam w 2006 r. jako wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej SL „Salos Radość” w Chybiu. Od 2007 roku pracowałam jako pedagog szkolny w Szkole Podstawowej im. Ludwika Kobieli nr 2 w Chybiu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu. Od 2008 r. prowadziłam świetlicę szkolną, zajęcia terapii pedagogicznej oraz rewalidacyjne. Od 2015 roku uczę również plastyki. Przez 6 lat pełniłam funkcję wychowawcy klasy. Od września 2017 r. jestem dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zaborzu.

Od czterech lat należę do Koła Gospodyń Wiejskich w Zaborzu(przez pięć lat pełniłam funkcjęw zarządzie KGW) oraz jestem członkinią Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborzu. Poprzez działania społeczne oraz pracę zawodową związałam się ze środowiskiem lokalnym Zaborza, uczestnicząc w różnego rodzaju zawodach, spartakiadach, festynach i imprezach charytatywnych.

Interesuję się sztuką zwłaszcza malarstwem Zdzisława Beksińskiego i Vincenta van Gogha. Ponadto pasjonuje mnie fitness oraz turystyka, wolny czas spędzam na wędrówkach górskich, które uprawiam razem z dziećmi. Lubię otaczać się antykami, w ostatnim czasie zajmuję się odnawianiem mebli z czasów PRL.

                         

 

kontakt: dyrektorzspzaborze@o2.pl

Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu przedstawiona podczas konkursu na dyrektora ZSP Zaborze, która jest jednocześnie Pięcioletnim Programem Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu na lata 2022-2027: Koncepcja dyrektora – Joanna Białek