Dyrekcja

dyrektor: mgr Joanna Białek

kontakt:  

Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu przedstawiona podczas konkursu na dyrektora ZSP Zaborze, która jest jednocześnie Pięcioletnim Programem Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu na lata 2022-2027: Koncepcja dyrektora – Joanna Białek

 

 

wicedyrektor: mgr Monika Staniek – Ciurla

kontakt: zsp_zaborze1@chybie.pl