Dyrektor

                            “Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”  /Heraklit z Efezu/
Nazywam się Joanna Białek, jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek Pedagogika w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej z elementami profilaktyki – studia licencjackie), Uniwersytetu Śląskiego (kierunek Pedagogika Praca Socjalna i Opiekuńczo-Wychowawcza – studia magisterskie), kursu kwalifikacyjnego Terapia Pedagogiczna, kursu kwalifikacyjnego Socjoterapia, studiów podyplomowych Pedagogika Sztuki – plastyka, kursu kwalifikacyjnego „Organizacja i Zarządzanie Oświatą”.
Pracę zawodową rozpoczęłam w 2006 r. jako wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej SL „Salos Radość” w Chybiu. Od 2007 roku pracowałam jako pedagog szkolny w Szkole Podstawowej im. Ludwika Kobieli nr 2 w Chybiu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu. Od 2008 r. prowadziłam świetlicę szkolną, zajęcia terapii pedagogicznej oraz rewalidacyjne. Od 2015 roku uczę również plastyki. Przez 6 lat pełniłam funkcję wychowawcy klasy. Od września 2017 r. jestem dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zaborzu.
Od czterech lat należę do Koła Gospodyń Wiejskich w Zaborzu, a od dwóch lat jestem członkinią Zarządu KGW oraz członkinią Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborzu. Poprzez działania społeczne  związałam się ze środowiskiem lokalnym Zaborza, uczestnicząc w różnego rodzaju zawodach, spartakiadach, festynach i imprezach charytatywnych.
Interesuję się sztuką zwłaszcza malarstwem Zdzisława Beksińskiego. Ponadto pasjonuje mnie turystyka, wolny czas spędzam na wędrówkach górskich, które uprawiam razem z dziećmi, oraz pływając i jeżdżąc na rolkach.

kontakt: dyrektorzspzaborze@o2.pl

Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu przedstawiona podczas konkursu na dyrektora ZS-P Zaborze, która jest jednocześnie Pięcioletnim Programem Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu na lata 2017-2022: KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA PDF