Nauczyciele

Białek Joanna – dyrektor, nauczycielka plastyki

Staniek-Ciurla Monika – wicedyrektor, nauczycielka języka angielskiego, techniki, wychowawca klasy 6

Bujok Tomasz – religia ewangelicka

Czechowska Aleksandra – nauczyciel wspomagający, pedagog

Ferfecka Elżbieta – przyroda, geografia, informatyka, wychowawca klasy 8, wychowawca świetlicy

Kożuszkiewicz Daria – język polski,  wiedza o społeczeństwie

Krużołek Jolanta – wychowawca klasy 3, bibliotekarka

Krzysiek Waldemar – język polski, wychowawca klasy 4

Kupczak Anna – matematyka, wychowawca klasy 7, wychowawca świetlicy

Mrzyk – Plata Wioleta – matematyka, fizyka

Muras Dorota – nauczycielka przedszkola

Niemiec Lucyna – język angielski, wychowawca świetlicy

Puchalik Ewa – wychowawca klasy 1,  edb, doradca zawodowy, logopeda

Rauer – Reclik Anna – religia katolicka

Rozmus – Pilarska Justyna – biologia, chemia

Siuzdak Aleksandra – wychowawca klasy 2, religia katolicka

Sobala Marcin – wychowanie fizyczne

Sprownik Witold – nauczyciel przedszkola, wychowawca świetlicy

Stabrawa Katarzyna – język niemiecki

Stanclik Marcin – muzyka

Strządała Jolanta – pedagog, psycholog

Szkrobol Ewa – nauczycielka przedszkola

Wiercigroch Joanna –  historia, wychowawca klasy 5

Wrona Patrycja – nauczycielka przedszkola