Nauczyciele

Białek Joanna – dyrektor, nauczycielka plastyki

Staniek-Ciurla Monika – wicedyrektor, nauczycielka języka angielskiego, techniki, wychowawca klasy 7

Bujok Tomasz – religia ewangelicka

Chrapek Klaudia – język niemiecki

Dunat Maciej – religia katolicka

Ferfecka Elżbieta – przyroda, geografia, informatyka, wychowawca klasy 4

Galisz Alicja – matematyka, fizyka

Kajstura Maja – chemia

Kożuszkiewicz Daria – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca klasy 8

Krużołek Jolanta – wychowawca klasy 2, bibliotekarka

Krzysiek Waldemar – język polski, wychowawca klasy 6

Kupczak Anna – matematyka, informatyka

Michalik Kinga – nauczycielka przedszkola, wychowawca grupy młodszej

Mulczyńska Beata – doradca zawodowy

Muras Dorota – nauczycielka przedszkola, wychowawca grupy starszaków

Niemiec Lucyna – język angielski, wychowawca klasy 5

Nikiel Agata – wychowawca klasy 3, informatyka

Siuzdak Aleksandra – wychowawca klasy 1, religia katolicka

Smolana Irena – matematyka

Sobala Marcin – wychowanie fizyczne

Sobik Michał – edukacja dla bezpieczeństwa

Stanclik Marcin – muzyka

Stryczek Dorota – surdo- i tyflopedagog

Strządała Jolanta – pedagog, psycholog

Szkrobol Ewa – nauczycielka przedszkola

Zarzycki Marcin – biologia

Znamirowska Kinga – nauczycielka przedszkola, logopeda