Nauczyciele

Białek Joanna – dyrektor, nauczycielka plastyki

Staniek-Ciurla Monika – wicedyrektor, nauczycielka języka angielskiego, techniki, wychowawca klasy 8

Bujok Tomasz – religia ewangelicka

Chrapek Klaudia – język niemiecki

Ferfecka Elżbieta – przyroda, geografia, informatyka, wychowawca klasy 5

Kożuszkiewicz Daria – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Krużołek Jolanta – wychowawca klasy 3, bibliotekarka

Krzysiek Waldemar – język polski, wychowawca klasy 7

Kupczak Anna – matematyka, wychowawca klasy 4

Michalik Kinga – nauczycielka przedszkola

Mrzyk – Plata Wioleta – matematyka, fizyka

Mulczyńska Beata – doradca zawodowy

Muras Dorota – nauczycielka przedszkola

Niemiec Lucyna – język angielski, wychowawca klasy 6

Nikiel Agata – wychowawca klasy 1, informatyka

Popławski Sławomir – religia

Rauer – Reclik Anna – religia katolicka

Rozmus – Pilarska Justyna – biologia, chemia

Siuzdak Aleksandra – wychowawca klasy 2, religia katolicka

Sobala Marcin – wychowanie fizyczne

Sobik Michał – edukacja dla bezpieczeństwa

Sprownik Witold – nauczyciel przedszkola

Stanclik Marcin – muzyka

Stryczek Dorota – surdo- i tyflopedagog

Strządała Jolanta – pedagog, psycholog

Szkrobol Ewa – nauczycielka przedszkola

Zarzycki Marcin – biologia

Znamirowska Kinga – nauczycielka przedszkola, logopeda, nauczyciel wspomagający