Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 WRZEŚNIA 2020
 • ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23 GRUDNIA – 31 GRUDNIA 2020
 • FERIE ZIMOWE 01 LUTEGO – 12 LUTEGO 2021
 • WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 01 KWIETNIA – 06 KWIETNIA 2021
 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 25 CZERWCA 2021
 
 
 

PROPOZYCJA DODATKOWYCH DNI WOLNYCH :

 • 02 LISTOPAD 2020 (PONIEDZIAŁEK)
 • 04 CZERWCA 2021 (PIĄTEK)
 • (3 DNI) MAJ 2021 – Egzaminy ósmoklasisty (termin ustalony przez OKE)
 • Rekolekcje Wielkopostne – po ustaleniu z parafią 

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

 • 10 WRZESIEŃ 2020 (UWAGA: zmiana terminu 08.09.2020)
 • 19 LISTOPAD 2020 – KONSULTACJE
 • 7 STYCZEŃ 2021
 • 25 MARZEC 2021 – KONSULTACJE
 • 20 MAJ 2021 – KONSULTACJE