O szkole

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu to w pełnym tego słowa znaczeniu placówka wyjątkowa.

Została zbudowana jako owoc solidarności, odpowiedzialności i zaangażowania lokalnej społeczności. Każda cegła jest pamiątką zbiorowego wysiłku ludzi zamieszkujących ten przysiółek gminy Chybie. Nieco oddalony od centrum stanowi  wspólnotę zgranych ludzi dbających o potrzeby najmłodszych. Trudności wynikające z oddalenia przekuto tu w atut. Rozpoczęto prace mające na celu poprawę komfortu życia, ale przede wszystkim – bezpieczeństwa. 

Znalazły tu swoje miejsce – budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z salą widowiskową z niewielką sceną, dodatkowo mieści się tu filia Gminnej Biblioteki Publicznej; kościół wraz z budynkiem parafialnym i salkami katechetycznymi; wreszcie szkoła podstawowa i przedszkole. 

Wszelkie inwestycje są planowane i realizowane głównie pod kątem potrzeb młodego pokolenia w myśl idei gniazda, które powinno zapewnić wzrost, dojrzewanie, a potem pozwolić na samodzielną realizację marzeń i życiowych celów. 

Tak stało się niedawno, gdy wybudowano przy istniejącej szkole nowoczesną salę gimnastyczną, dzięki której młodzież może rozwijać swoje zdolności, poprawiać kondycję fizyczną, integrować się w duchu sportowej rywalizacji. Na otwarciu tej sali pojawili się włodarze przysiółka, gminy, powiatu, województwa i władze krajowe, co stanowiło jednoznaczny ukłon w stronę lokalnej społeczności i ich zaangażowania. 

Szkoła współpracuje także z Kołem Gospodyń Wiejskich, jest aktywna w pomocy dla seniorów, koordynuje działania wolontariatu, jest aktywnym elementem wszelkich imprez lokalnych, takich jak dożynki, rajdy rowerowe, święta państwowe. 

Czym więcej jest zrobione, tym bogatsze są plany. Tu nigdy nie spoczywa się na laurach. W szkole niedawno wyremontowano i unowocześniono pracownię chemiczną, a już powstaje dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców ekopracownia zewnętrzna; adaptowane są pomieszczenia gospodarcze na lepsze, bardziej przejrzyste i przestronne sale ułatwiające funkcjonowanie klas nauczania początkowego i grup przedszkolnych. Rada Rodziców pomogła wyposażyć szkołę w klimatyzację ułatwiajacą funkcjonowanie w okresie wiosenno-letnim. Uczniowie mogą w zdrowych warunkach wykorzystać czas lekcji. 

W tym miejscu warto dodać, że marzymy o rozwoju, ale przecież kosztowne jest utrzymanie tego, co już jest. Potrzebne są środki na remonty. Baza, którą udało się stworzyć wymaga bieżącej konserwacji, napraw. Nic nie dzieje się samo – potrzebni są ludzie, ich praca , czas, a to także kosztuje. Nigdy nie narzekamy, ale takie są realia finansowe i gospodarcze. 

Właśnie teraz wsparcie zewnętrzne staje się konieczne i niezbędne, aby nie spowolnić rozwoju naszej szkoły, a co z tym idzie – rozwoju naszej lokalnej społeczności. Funkcjonujemy w koegzystencji, we współpracy, nikt z nas nie jest samotną wyspą. To, co możemy zyskać jako placówka w ramach aplikowanego programu – projektu wywrze pozytywny skutek na wszystkie elementy tej społecznej, ale też gospodarczej, układanki. 

Nasza szkoła stawia na aktywność, rozwijamy się, dzieci biorą udział w licznych konkursach i zdobywają w nich nagrody i wyróżnienia. Jesteśmy postrzegani jako placówka z charakterem, z ambicjami. Młodzież udziela się w działaniach Młodzieżowej Rady Gminy. Nasi uczniowie zasilają lokalne kluby sportowe. Wydajemy własne książki z pracami literackimi i plastycznymi uczniów; zdobywają oni nagrody w renomowanych konkursach ogólnopolskich, prace trafiają w tak szczególne miejsca jak krakowska Kapsuła Czasu. 

Analiza losów absolwentów pozwala zauważyć, że są oni stypendystami programów pomocowych, trafiają do dobrych szkół, gdzie nadal uczą się i działają aktywnie. Odnoszą sukcesy, zdobywają średnie, a potem wyższe wykształcenie. 

Trzeba też zauważyć, że wychowujemy naszych podopiecznych w duchu hasła, że „Młodzieży trzeba dać korzenie i skrzydła”. Uczymy lokalnego patriotyzmu, umiłowania małej ojczyzny, odwołań do historii naszego kraju; kultywujemy szacunek dla naszych lokalnych i narodowych przodków. Włączamy się w ogólnopolskie programy mające na celu rozwój szacunku i miłości ojczyzny. Włączyliśmy się aktywnie w obchody stulecia odzyskania niepodległości, tradycją naszej szkoły są lekcje historii na żywo. Uczniowie jeżdżą na wycieczki, poznając swój kraj; zabieramy ich do teatrów i kin; chętnie biorą udział w tych imprezach kulturalnych – nie tylko tych obowiązkowych, ale i tych organizowanych w wolnym czasie. Niestety, czasem animację tych działań utrudniają ograniczenia finansowe – koszty biletów, dojazdów itp. 

To wszystko nie byłoby możliwe bez zaangażowania dyrekcji, nauczycieli i wszystkich innych pracowników szkoły i przedszkola. Kadra jest aktywna i otwarta. Rozwija swoje zainteresowania, podnosi kwalifikacje. Nauczyciele dokształcają się, podnoszą swoje kompetencje wychowawcze. Organizujemy szeroko zakrojoną pomoc pedagogiczno-psychologiczną, wsparcie uczniów, rodziców, całych rodzin, także tych, które znajdują się trudnej sytuacji finansowej bądź zdrowotnej. 

Wspomagając się systemem gospodarczym, wykorzystujemy dostępne środki jak najoszczędniej i najskuteczniej, aby zaspokojone były wszystkie najważniejsze potrzeby – począwszy od zapewnienia bezpieczeństwa w szkole. Robimy wszystko, aby bez żadnych zakłóceń była realizowana podstawa programowa i wszystkie programy wychowawczo-profilaktyczne. Dbamy o profilaktykę w zakresie prawa, bezpieczeństwa ruchu drogowego, pedagogizację rodziców. Organizowane w szkole imprezy ogólnodostępne, przede wszystkim dla rodzin uczniów, integrują naszą szkolną rodzinę.