Zamówienia klasyczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130.000,00 złotych