Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu
ul. Karola Miarki 7
43-520 Zaborze
NIP: 548-25-31-128
REGON: 240709327 Telefon: +48 33 8561 038
Fax: +48 33 8561 038 Skrytka ePUAP: /zspzaborze/SkrytkaESP