Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA  – grupa I – ŻABKI

700 – 800 –    schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań

800 – 845, zabawy kołowe,  ruchowe, konstrukcyjne na dywanie, język angielski 

 845 – 855   gimnastyka poranna

855 – 900–     czynności porządkowe i higieniczne

900 – 920–     śniadanie      

920 – 930 –     czynności higieniczne po śniadaniu

930-1000–      zajęcia dydaktyczne –przewidziane w miesięcznych planach wychowawczych

1000   1100 – drugie śniadanie (owoc i woda), zabawy dowolne na sali przedszkolnej, zabawy rytmiczne 

1100– 1145 –  zabawy w ogródku przedszkolnym, na boisku szkolnym, miasteczku rowerowym, spacer, zabawy tematyczne – dowolne na sali, zabawy stolikowe

1145-1200–    zabawy wyciszające, czynności porządkowe i higieniczne przed obiadem

1200-1230–    obiad

1230-1240–    czynności higieniczne po obiedzie

1240-1300–    zajęcia relaksacyjne, czytanie bajek, odpoczynek po obiedzie

1300-1430  –   zabawy dowolne, w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe, czytanie bajek, zabawy kołowe, podwieczorek 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – grupa II – TYGRYSKI 

7:00-8:00- schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, zabawy dydaktyczne przy stolikach

8:00-8:45 -j. angielski, zajęcia muzyczne

8:45-9:30- śniadanie

9:30-9:45- czynności higieniczne po śniadaniu

9:45-10:15- zajęcia dydaktyczne przewidziane w miesięcznych planach wychowawczych

10:15-10:30- drugie śniadanie(owoce, woda)

10:30-11:30- zabawy w ogródku szkolnym, miasteczku rowerowym, zabawy tematyczne- dowolne w sali

11:30-12:00- zabawy wyciszające, czynności porządkowe i higieniczne przed obiadem

12:00-12:30- obiad

12:30-13:00- czynności higieniczne po obiedzie, odpoczynek na karimatach, słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek, czytanych bajek 

13:00-14:30 – zabawy dowolne, w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe, czytanie bajek, zabawy grupowe, podwieczorek

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – grupa III – Rekiny

7:00-8:00- schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, zabawy dydaktyczne przy stolikach

8:00-8:45 -j. angielski, zabawy ruchowe

8:45-9:30- śniadanie

9:30-9:40- czynności higieniczne po śniadaniu

9:40-10:15- zajęcia dydaktyczne przewidziane w miesięcznych planach wychowawczych

10:15-10:30- drugie śniadanie(owoce, woda)

10:30-11:30- zabawy w ogródku szkolnym, miasteczku rowerowym, zabawy tematyczne- dowolne w sali

11:30-12:00- czynności porządkowe i higieniczne przed obiadem

12:00-12:30- obiad

12:30-13:00- czynności higieniczne po obiedzie, odpoczynek,  słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek, czytanych bajek 

13:00-14:30 – zabawy dowolne, w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe, czytanie bajek, zabawy grupowe, podwieczorek

Zajęcia popołudniowe poza podstawą  programową – grupa I, II, III (po podwieczorku)

1425-1500–    czynności higieniczne po podwieczorku, zabawy dowolne, 

1500-1530–    czytanie bajek, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy konstrukcyjne

1530-1600–    podsumowanie dnia, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.