Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ogłasza rekrutację uzupełniającą do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na rok 2024/2025, która rozpoczyna się 27 maja 2024 r.

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej placówki www.zspzaborze.pl w zakładce dokumenty – rekrutacja

Wnioski i pozostałe dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od 27.05.2024 r. do 03.06.2024 r. w godzinach od 700 do 1500.

UWAGA: W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ BIORĄ UDZIAŁ DZIECI URODZONE W ROKU 2021, 2020, 2019, 2018