Projekty dofinansowane z budżetu państwa

  1. Wieloletni program rządowy “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 moduł 3  Projekty Dofinansowane z Budżetu Państwa
  2. Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 priorytet 3