Zamówienia klasyczne o wartości niższej od kwoty 130.000,00 złotych

19. Zaopatrzenie stołówki w warzywa, owoce i jaja

a) zapytanie ofertowe ZSP.26.12.08.2022  ZSP.26.12.08.2022

b) formularz ofertowy  Formularz ofertowy – warzywa, owoce i jaja

c) kosztorys  Kosztorys – warzywa, owoce i jaja

d) Informacja o otwarciu ofert  Informacja o otwarciu ofert – warzywa

e) Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego  Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego warzywa

 

18. Zaopatrzenie stołówki w artykuły spożywcze z wyłączeniem warzyw, owoców i jaj

a) zapytanie ofertowe ZSP.26.11.08.2022  ZSP.26.11.08.2022

b) formularz ofertowy  Formularz ofertowy – artykuły spożywcze

c) kosztorys  Kosztorys – artykuły spożywcze

d) Informacja o otwarciu ofert  INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

e) Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego  NOTATKA SŁUŻBOWA Z WYBORU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

17. Zielona Pracownia 2022 “EKOfriends” – wyposażenie pracowni w obudowę do tabletu

a) formularz ofertowy Formularz ofertowy

b) specyfikacja Specyfikacja

c) ogłoszenie o zamówieniu  ZSP.26.10.07.2022

d)informacja o otwarciu ofert Informacja o otwarciu ofert ZSP.26.10.07.2022

e) notatka z wyboru wykonawcy Notatka służbowa z wyboru wykonawcy ZSP.26.10.07.2022

 

16. Zielona Pracownia 2022 “EKOfriends” – wyposażenie pracowni w blaty do zabudowy parapetów przyokiennych

a) formularz ofertowy Formularz ofertowy

b) specyfikacja Specyfikacja

c) ogłoszenie o zamówieniu ZSP.26.09.06.2022

d) Informacja o otwarciu ofert Informacja o otwarciu ofert

e) Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego

 

15. Zielona Pracownia 2022 “EKOfriends” – wyposażenie pracowni w wewnętrzne rolety okienne

a) formularz ofertowy Formularz ofertowy

b) specyfikacja Specyfikacja

c) ogłoszenie o zamówieniu ZSP.26.08.06.2022

d) Informacja o otwarciu ofert Informacja o otwarciu ofert ZSP.26.08.06.2022

e) Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego

 

14. Zielona Pracownia 2022 “EKOfriends” – wyposażenie pracowni w fototapetę

a) formularz ofertowy Formularz ofertowy

b) specyfikacja Specyfikacja

c) ogłoszenie o zamówieniu ZSP.26.07.06.2022

d) Informacja o otwarciu ofert Informacja o otwarciu ofert ZSP.26.07.06.2022

e) Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego

 

13. Zielona Pracownia 2022 “EKOfriends” – wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne – globusy interaktywne

a) formularz ofertowy Formularz ofertowy

b) specyfikacja Specyfikacja

c) ogłoszenie o zamówieniu ZSP.26.06.2022

d) Informacja o otwarciu ofert Informacja o otwarciu ofert ZSP.26.06.06.2022

e) Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego

 

12. Zielona Pracownia 2022 “EKOfriends” – wyposażenie pracowni w obudowę do tabletu

a) formularz ofertowy Formularz ofertowy

b) specyfikacja Specyfikacja

c) ogłoszenie o zamówieniu ZSP.26.05.06.2022

d) Informacja o otwarciu ofert Informacja o otwarciu ofert ZSP.26.05.06.2022

e) Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego

f) unieważnienie postępowania – ZSP.26.05.06.2022 Unieważnienie zamówienia publicznego

11. Zielona Pracownia 2022 “EKOfriends” – wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne – laptop i tablety

a) formularz ofertowy Formularz ofertowy

b) specyfikacja Specyfikacja

c) ogłoszenie o zamówieniu ZSP.26.04.06.2022

d) Informacja o otwarciu ofert Informacja o otwarciu ofert ZSP.26.04.06.2022

e) Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego

 

10. Zielona Pracownia 2022 “EKOfriends” – wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne

a) formularz ofertowy Formularz ofertowy

b) specyfikacja Specyfikacja

c) ogłoszenie o zamówieiu ZSP.03.06.2022

d) Informacja o otwarciu ofert Informacja o otwarciu ofert ZSP.26.03.06.2022

e) Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego ZSP.26.03.06.2022

 

9. Zielona Pracownia 2022 “EKOfriends” – podstawowe wyposażenie pracowni w monitor interaktywny oraz meble

a) formularz ofertowy Formularz ofertowy

b) specyfikacja Specyfikacja

c) ogłoszenie o zamówieniu ZSP.26.02.06.2022

d) Informacja o otwarciu ofert Informacja o otwarciu ofert ZSP.26.02.06.2022

e) Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego ZSP.26.02.06.2022

 

8. “Laboratoria Przyszłości” – CZĘŚĆ II

a) formularz ofertowy wyposażenie Formularz ofertowy wyposażenie

b) ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

c) specyfikacja Laboratoria przyszłości Specyfikacja Laboratoria Przyszlosci

d) specyfikacja wyposażenia Laboratoria przyszłości Specyfikacja wyposażenia Laboratoria Przyszłości

e) Informacja o otwarciu ofert Informacja o otwarciu ofert

f) Notatka służbowa z wyboru Wykonawcy Zamówienia Publicznego Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego

 

7. “Laboratoria Przyszłości” – wyposażenie podstawowe w sprzęt rozwijający kompetencje przyszłości uczniów wraz z montażem, konfiguracją i przeszkoleniem kadry u Zleceniodawcy

a) ogłoszenie o zamówieniu ZSP.26.07.12.2021  Ogłoszenie o zamówieniu

b) specyfikacja wyposażenia “Laboratoria Przyszłości” – pdf, xlsx  Specyfikacja  Specyfikacja Laboratoria Przyszlosci

c) formularz ofertowy   Formularz ofertowy wyposażenie

 

6. “Posiłek w domu i w szkole” – wyposażenie kuchni w meble ze stali nierdzewnej oraz w sprzęt gastronomiczny wraz z montażem u Zleceniodawcy

a) Ogłoszenie o zamówieniu ZSP.26.06.07.2021  Ogłoszenie o zamówieniu ZSP.26.06.07.2021

b) Specyfikacja zamówienia wyposażenia kuchni w meble ze stali nierdzewnej oraz sprzęt gastronomiczny  Specyfikacja zamówienia wyposażenia kuchni w meble ze stali nierdzewnej oraz sprzęt gastro

c) Formularz ofertowy  Formularz ofertowy wyposażenie

d) Informacja o otwarciu ofert  Informacja o otwarciu ofert ZSP.26.06.07.2021

e) Notatka służbowa z wyboru Wykonawcy Zamówienia Publicznego  Notatka służbowa z wyboru Wykonawcy Zamówienia Publicznego ZSP.26.06.07.2021

 

5. “Posiłek w domu i w szkole” – wyposażenie kuchni w meble ze stali nierdzewnej oraz w sprzęt gastronomiczny wraz z montażem u Zleceniodawcy 

a) Ogłoszenie o zamówieniu  Ogłoszenie o zamówieniu ZSP.26.05.06.2021

b) Formularz ofertowy  Formularz ofertowy wyposażenie

c) Specyfikacja zamówienia  Specyfikacja zamówienia

d) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczące Wyposażenia kuchni w meble ze stali nierdzewnej oraz sprzęt gastronomiczny wraz z montażem u Zleceniodawcy Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

4.  “Posiłek w domu i w szkole” – kompleksowa renowacja parkietu w jadalni w tym  lakierowanie

a) Ogłoszenie o zamówieniu  Ogłoszenie o zamówieniu ZSP.26.04.06.2021

b) Formularz ofertowy  Formularz ofertowy renowacja parkietu

c) Przedmiar robót  Kosztorys – Renowacja parkietu w jadalni

d) Informacja o otwarciu ofert ZSP.26.04.06.2021 Informacja o otwarciu ofert ZSP.26.04.06.2021

e) Notatka służbowa z wyboru Wykonawcy zamówienia Publicznego ZSP.26.04.06.2021  Notatka służbowa z wyboru Wykonawcy Zamówienia Publicznego ZSP.26.04.06.2021

 

3. “Posiłek w domu i w szkole” – Usługi remontowo-budowlane w jadalni i w kuchni oraz w miejscu do wydawania posiłków i zwrotu brudnych naczyń

a) Ogłoszenie o zamówieniu  Ogłoszenie o zamówieniu ZSP.26.03.06.2021

b) Formularz ofertowy  Formularz ofertowy usługi remontowo-budowlane

c) Przedmiar robót  Kosztorys – Usługi remontowo budowlane

d) Informację o otwarciu ofert  Informacja o otwarciu ofert

e) Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego  Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego

 

2. Zaopatrzenie stołówki w artykuły spożywcze z wyłączeniem warzyw, owoców i jaj 

a) Zapytanie ofertowe  Zapytanie ofertowe – artykuły spożywcze

b) Formularz ofertowy  Formularz ofertowy – artykuły spożywcze

c) Kosztorys  Kosztorys – artykuły spożywcze

d) Informacja o otwarciu ofert Informacja o otwarciu ofert artykuły spożywcze

e) Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego  Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego artykuły spożywcze

 

1. Zaopatrzenie stołówki w warzywa, owoce i jaja

a) Zapytanie ofertowe  Zapytanie ofertowe – warzywa, owoce, jaja

b) Formularz ofertowy  Formularz ofertowy – warzywa, owoce i jaja

c) Kosztorys  Kosztorys – warzywa, owoce i jaja

d) Informacja o otwarciu ofert  Informacja o otwarciu ofert

e) Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego  Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego