Rekrutacja do klasy I w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Zaborzu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu

Na podstawie Zarządzenia Nr 11/WG/2024 Wójta Gminy Chybie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chybie na rok szkolny 2024/2025, informujemy że ruszają zapisy do Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zaborzu na rok szkolny 2024/2025.

Od dnia 12 lutego 2024 roku do dnia 23 lutego 2024 roku do godziny 15.00 będą przyjmowane zgłoszenia / wnioski o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zaborzu na nowy rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie lub wniosek z załącznikiem należy pobrać ze strony internetowej naszej placówki w zakładce dokumenty – rekrutacja  https://zspzaborze.pl/rekrutacja/  lub odebrać w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenie składają osoby zamieszkujące w obwodzie naszej szkoły.
Wniosek z załącznikiem składają osoby mieszkające poza obwodem naszej szkoły.