Zamówienie publiczne o wartości niższej od kwoty 130 000,00 zł:

“Laboratoria Przyszłości” na wyposażenie podstawowe w sprzęt rozwijający kompetencje przyszłości uczniów wraz z montażem, konfiguracją i przeszkoleniem kadry u Zleceniodawcy – dokumenty w zakładce zamówienia publiczne.