Wszystkie wpisy, których autorem jest Elżbieta Ferfecka

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu Publicznym w Zaborzu

Drodzy Rodzice,

Dyrektor ZSP informuje, iż Przedszkole Publiczne w Zaborzu będzie czynne do 30 czerwca 2023. Następnie każda placówka będzie pełniła dyżur wakacyjny wg gminnego harmonogramu:

– Przedszkole Publiczne w Zaborzu: 03.07.2023 r. do 14.07.2023 r. 

– Przedszkole Publiczne w Mnichu: 17.07.2023 r. do 07.08.2023 r.

– Przedszkole Publiczne w Chybiu: 08.08.2023 r. do 30.08.2023 r. 

Rodzice chcący posłać dziecko do przedszkola w okresie wakacyjnym powinni złożyć deklaracje w konkretnej placówce w terminie od 29 maja do 7 czerwca 2023 r.
Jeśli Rodzice deklarują chęć objęcia dziecka opieką przez cały okres wakacyjny, składają deklaracje we wszystkich trzech placówkach.
Przedszkole Publiczne w Zaborzu zbiera deklaracje jedynie na okres swojego dyżuru. Deklaracje w Mnichu i Chybiu należy dostarczyć do tych placówek.
Deklaracje dostępne na stronach internetowych placówek lub w sekretariacie.

Deklaracja do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na wakacyjny dyżur Deklaracja dyżur wakacyjny 2023

Korzystając z przedszkola w miesiącach wakacyjnych Rodzic wnosi opłaty w wysokości odpowiadającej zadeklarowanemu czasowi pobytu dziecka w przedszkolu według stawek obowiązujących w przedszkolu pełniącym dyżur (przedszkole w Chybiu i Mnichu ma wyższe stawki za żywienie). 

 

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na rok 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ogłasza rekrutację uzupełniająca do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na rok 2023/2024, która rozpoczyna się 29 maja 2023 r.

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej placówki w zakładce dokumenty – rekrutacja  https://zspzaborze.pl/rekrutacja/   
(obowiązują te same dokumenty jak przy rekrutacji w lutym 2023 r.) 

Wnioski i pozostałe dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od 29.05.2023 r. do 05.06.2023 rw godzinach od 700 do 1500.

 UWAGA: W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ BIORĄ UDZIAŁ DZIECI URODZONE W ROKU 2020, 2019, 2018, 2017

 

Kampania edukacyjna “Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy”

           W dniu  16 marca 2023 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczęła się Kampania informacyjna dot. profilaktyki chorób odkleszczowych pod hasłem „Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy”.

            Celem kampanii jest propagowanie podstawowych zasad ochrony przed kleszczami, edukacja w zakresie prawidłowego usuwania kleszcza, zwiększenie społecznej świadomości w zakresie profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze, zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych jako skutecznej metody profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu.

            Kampania skierowana jest do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym  uwzględnieniem: kadry pedagogicznej, dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów. Czas jej realizacji upływa 30  listopada br. 

więcej informacji na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/wsse-katowice/kampania-edukacyjna-nie-badz-atrakcyjny-dla-kleszczy

 

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/ 2024

Dyrektor ZSP w Zaborzu ogłasza, że od 27 lutego rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zaborzu na rok szkolny 2023/2024.

Informacje dotyczące rekrutacji do szkoły na rok 2023/2024:

– Zarządzenie nr 13/WG/2023 Zarządzenie rekrutacja do szkół i przedszkoli 2023 2024

– Uchwała nr XXIV.207.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej Uchwała Nr XXIV.207.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim

Zgłoszenia i wnioski można składać w sekretariacie szkoły w terminie od 27.02.2023 r. do 10.03.2023 r. w godzinach od 700-1500.

Dokumenty do pobrania:

– zgłoszenie o przyjęcie do Publicznej Szkoły im. Karola Miarki w ZSP w Zaborzu Zgłoszenie o przyjęcie do Publicznej Szkoły

– wniosek o przyjęcie do Publicznej Szkoły im. Karola Miarki w ZSP w Zaborzu (spoza obwodu) Wniosek o przyjęcie do Publicznej Szkoły

– oświadczenie o spełnieniu kryteriów przyjęcia kandydata zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zaborzu Załącznik nr 1 do wniosku

 

 

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na rok 2023/2024

13 lutego rozpoczyna się rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na rok 2023/2024.

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola na rok 2023/2024:

Wnioski i pozostałe dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od 13.02.2023 r. do 24.02.2023 r. w godzinach od 700 do 1500.

Dokumenty do pobrania:
wniosek o przyjecie do Przedszkola Publicznego

deklaracja nr 1

oświadczenie nr 1

oświadczenie nr 2

oświadczenie nr 3

oświadczenie nr 4

 

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I Szkoły Podstawowej w Zaborzu

Informujemy, że od dnia 25 lipca 2022 r. do dnia 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00 prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zaborzu na rok szkolny 2022/2023.

Zainteresowani rodzice powinni w w/w. terminie złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w sekretariacie. Dokumenty do pobrania są dostępne na stronie internetowej placówki w zakładce dokumenty – rekrutacja lub w sekretariacie szkoły.

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Stypendia dla uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Chybie przyznawane są uczniom szkoły podstawowej od klasy IV do klasy VIII. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic lub opiekun prawny ucznia w Urzędzie Gminy w Chybiu w terminie do 31 lipca.

Więcej informacji:

Informacja o stypendiach

Uchwała Nr VIII.61.2019

Wniosek o przyznanie stypendium 2021 2022_ UG Chybie 20220606_SP

 

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu Publicznym w Zaborzu

Informujemy, że w dnach od 1 czerwca 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. trwają zapisy dzieci na dyżur wakacyjny do przedszkoli w Gminie Chybie.

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu Publicznym w Zaborzu przypada w okresie od 16 sierpnia 2022 r. do 30 sierpnia 2022 r.

Rodzice dostarczają deklaracje do placówek, z których chcą korzystać w czasie dyżuru od 01.06.2022 r. do 10.06.2022 r.

Harmonogram dyżurów wakacyjnych przedszkoli w Gminie Chybie z deklaracją do pobrania:

Przedszkole Publiczne w Mnichu od 1 lipca do 22 lipca – dyzur2022-mnich

Przedszkole Publiczne w Chybiu od 25 lipca do 12 sierpnia – dyzur2022-chybie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu od 16 sierpnia do 30 sierpnia – dyzur2022-zaborze