Wszystkie wpisy, których autorem jest Elżbieta Ferfecka

Zapisy na dyżur wakacyjny w przedszkolu

Informujemy, że w dniach od 03.06.2024 roku – 07.06.2024 roku będą trwały zapisy dzieci na dyżury wakacyjne prowadzone w placówkach oświatowych Gminy Chybie.

Harmonogram dyżurów:

  • Przedszkole Publiczne w Chybiu 01.07.2024 roku – 22.07.2024 roku,
  • Przedszkole Publiczne w Zaborzu 23.07.2024 roku – 06.08.2024 roku,
  • Przedszkole Publiczne w Mnichu 07.08.2024 roku – 29.08.2024 roku.

Deklaracje uczęszczania dziecka do poszczególnych przedszkoli w wyznaczonym okresie należy składać w wybranych placówkach.

Przedszkole Publiczne w Zaborzu przyjmuje deklaracje na dyżur wakacyjny w sekretariacie szkoły od 03.06.2024 roku do 07.06.2024 roku w godzinach od 730 do 1500.   

Deklaracje dostępne są w sekretariacie lub na stronie internetowej placówki w zakładce dokumenty – dyżur wakacyjny  https://zspzaborze.pl/dyzur-wakacyjny/ 

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ogłasza rekrutację uzupełniającą do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na rok 2024/2025, która rozpoczyna się 27 maja 2024 r.

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej placówki www.zspzaborze.pl w zakładce dokumenty – rekrutacja

Wnioski i pozostałe dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od 27.05.2024 r. do 03.06.2024 r. w godzinach od 700 do 1500.

UWAGA: W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ BIORĄ UDZIAŁ DZIECI URODZONE W ROKU 2021, 2020, 2019, 2018

Rekrutacja do klasy I w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Zaborzu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu

Na podstawie Zarządzenia Nr 11/WG/2024 Wójta Gminy Chybie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chybie na rok szkolny 2024/2025, informujemy że ruszają zapisy do Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zaborzu na rok szkolny 2024/2025.

Od dnia 12 lutego 2024 roku do dnia 23 lutego 2024 roku do godziny 15.00 będą przyjmowane zgłoszenia / wnioski o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zaborzu na nowy rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie lub wniosek z załącznikiem należy pobrać ze strony internetowej naszej placówki w zakładce dokumenty – rekrutacja  https://zspzaborze.pl/rekrutacja/  lub odebrać w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenie składają osoby zamieszkujące w obwodzie naszej szkoły.
Wniosek z załącznikiem składają osoby mieszkające poza obwodem naszej szkoły.

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Zaborzu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu

Na podstawie Zarządzenia Nr 11/WG/2024 Wójta Gminy Chybie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chybie na rok szkolny 2024/2025, informujemy że ruszają zapisy do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na rok szkolny 2024/2025.

Od dnia 12 lutego 2024 roku do dnia 21 lutego 2024 roku do godziny 15.00 będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na nowy rok szkolny 2024/2025.

Wniosek wraz załącznikami należy pobrać ze strony internetowej naszej placówki w zakładce dokumenty – rekrutacja https://zspzaborze.pl/rekrutacja/  lub odebrać w sekretariacie szkoły.

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu Publicznym w Zaborzu

Drodzy Rodzice,

Dyrektor ZSP informuje, iż Przedszkole Publiczne w Zaborzu będzie czynne do 30 czerwca 2023. Następnie każda placówka będzie pełniła dyżur wakacyjny wg gminnego harmonogramu:

– Przedszkole Publiczne w Zaborzu: 03.07.2023 r. do 14.07.2023 r. 

– Przedszkole Publiczne w Mnichu: 17.07.2023 r. do 07.08.2023 r.

– Przedszkole Publiczne w Chybiu: 08.08.2023 r. do 30.08.2023 r. 

Rodzice chcący posłać dziecko do przedszkola w okresie wakacyjnym powinni złożyć deklaracje w konkretnej placówce w terminie od 29 maja do 7 czerwca 2023 r.
Jeśli Rodzice deklarują chęć objęcia dziecka opieką przez cały okres wakacyjny, składają deklaracje we wszystkich trzech placówkach.
Przedszkole Publiczne w Zaborzu zbiera deklaracje jedynie na okres swojego dyżuru. Deklaracje w Mnichu i Chybiu należy dostarczyć do tych placówek.
Deklaracje dostępne na stronach internetowych placówek lub w sekretariacie.

Deklaracja do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na wakacyjny dyżur Deklaracja dyżur wakacyjny 2023

Korzystając z przedszkola w miesiącach wakacyjnych Rodzic wnosi opłaty w wysokości odpowiadającej zadeklarowanemu czasowi pobytu dziecka w przedszkolu według stawek obowiązujących w przedszkolu pełniącym dyżur (przedszkole w Chybiu i Mnichu ma wyższe stawki za żywienie). 

 

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na rok 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ogłasza rekrutację uzupełniająca do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na rok 2023/2024, która rozpoczyna się 29 maja 2023 r.

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej placówki w zakładce dokumenty – rekrutacja  https://zspzaborze.pl/rekrutacja/   
(obowiązują te same dokumenty jak przy rekrutacji w lutym 2023 r.) 

Wnioski i pozostałe dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od 29.05.2023 r. do 05.06.2023 rw godzinach od 700 do 1500.

 UWAGA: W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ BIORĄ UDZIAŁ DZIECI URODZONE W ROKU 2020, 2019, 2018, 2017

 

Kampania edukacyjna “Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy”

           W dniu  16 marca 2023 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczęła się Kampania informacyjna dot. profilaktyki chorób odkleszczowych pod hasłem „Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy”.

            Celem kampanii jest propagowanie podstawowych zasad ochrony przed kleszczami, edukacja w zakresie prawidłowego usuwania kleszcza, zwiększenie społecznej świadomości w zakresie profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze, zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych jako skutecznej metody profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu.

            Kampania skierowana jest do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym  uwzględnieniem: kadry pedagogicznej, dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów. Czas jej realizacji upływa 30  listopada br. 

więcej informacji na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/wsse-katowice/kampania-edukacyjna-nie-badz-atrakcyjny-dla-kleszczy

 

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/ 2024

Dyrektor ZSP w Zaborzu ogłasza, że od 27 lutego rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zaborzu na rok szkolny 2023/2024.

Informacje dotyczące rekrutacji do szkoły na rok 2023/2024:

– Zarządzenie nr 13/WG/2023 Zarządzenie rekrutacja do szkół i przedszkoli 2023 2024

– Uchwała nr XXIV.207.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej Uchwała Nr XXIV.207.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim

Zgłoszenia i wnioski można składać w sekretariacie szkoły w terminie od 27.02.2023 r. do 10.03.2023 r. w godzinach od 700-1500.

Dokumenty do pobrania:

– zgłoszenie o przyjęcie do Publicznej Szkoły im. Karola Miarki w ZSP w Zaborzu Zgłoszenie o przyjęcie do Publicznej Szkoły

– wniosek o przyjęcie do Publicznej Szkoły im. Karola Miarki w ZSP w Zaborzu (spoza obwodu) Wniosek o przyjęcie do Publicznej Szkoły

– oświadczenie o spełnieniu kryteriów przyjęcia kandydata zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zaborzu Załącznik nr 1 do wniosku

 

 

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na rok 2023/2024

13 lutego rozpoczyna się rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na rok 2023/2024.

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola na rok 2023/2024:

Wnioski i pozostałe dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od 13.02.2023 r. do 24.02.2023 r. w godzinach od 700 do 1500.

Dokumenty do pobrania:
wniosek o przyjecie do Przedszkola Publicznego

deklaracja nr 1

oświadczenie nr 1

oświadczenie nr 2

oświadczenie nr 3

oświadczenie nr 4