“Laboratoria Przyszłości” – zamówienie publiczne

Zamówienia klasyczne o wartości niższej od kwoty 130 000,00 zł:

“Laboratoria Przyszłości” – wyposażenie podstawowe w sprzęt rozwijający kompetencje przyszłości uczniów wraz z montażem, konfiguracją i przeszkoleniem kadry u Zleceniodawcy

a) ogłoszenie o zamówieniu ZSP.26.07.12.2021 >>> Ogłoszenie o zamówieniu

b) specyfikacja wyposażenia “Laboratoria Przyszłości” >>> Specyfikacja; Specyfikacja Laboratoria Przyszlosci

c) formularz ofertowy >>> Formularz ofertowy wyposażenie