STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Stypendia dla uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Chybie przyznawane są uczniom szkoły podstawowej od klasy IV do klasy VIII. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic lub opiekun prawny ucznia w Urzędzie Gminy w Chybiu w terminie do 31 lipca.

Więcej informacji:

Informacja o stypendiach

Uchwała Nr VIII.61.2019

Wniosek o przyznanie stypendium 2021 2022_ UG Chybie 20220606_SP