Dyżur wakacyjny w Przedszkolu Publicznym w Zaborzu

Drodzy Rodzice,

Dyrektor ZSP informuje, iż Przedszkole Publiczne w Zaborzu będzie czynne do 30 czerwca 2023. Następnie każda placówka będzie pełniła dyżur wakacyjny wg gminnego harmonogramu:

– Przedszkole Publiczne w Zaborzu: 03.07.2023 r. do 14.07.2023 r. 

– Przedszkole Publiczne w Mnichu: 17.07.2023 r. do 07.08.2023 r.

– Przedszkole Publiczne w Chybiu: 08.08.2023 r. do 30.08.2023 r. 

Rodzice chcący posłać dziecko do przedszkola w okresie wakacyjnym powinni złożyć deklaracje w konkretnej placówce w terminie od 29 maja do 7 czerwca 2023 r.
Jeśli Rodzice deklarują chęć objęcia dziecka opieką przez cały okres wakacyjny, składają deklaracje we wszystkich trzech placówkach.
Przedszkole Publiczne w Zaborzu zbiera deklaracje jedynie na okres swojego dyżuru. Deklaracje w Mnichu i Chybiu należy dostarczyć do tych placówek.
Deklaracje dostępne na stronach internetowych placówek lub w sekretariacie.

Deklaracja do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na wakacyjny dyżur Deklaracja dyżur wakacyjny 2023

Korzystając z przedszkola w miesiącach wakacyjnych Rodzic wnosi opłaty w wysokości odpowiadającej zadeklarowanemu czasowi pobytu dziecka w przedszkolu według stawek obowiązujących w przedszkolu pełniącym dyżur (przedszkole w Chybiu i Mnichu ma wyższe stawki za żywienie). 

 

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na rok 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ogłasza rekrutację uzupełniająca do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na rok 2023/2024, która rozpoczyna się 29 maja 2023 r.

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej placówki w zakładce dokumenty – rekrutacja  https://zspzaborze.pl/rekrutacja/   
(obowiązują te same dokumenty jak przy rekrutacji w lutym 2023 r.) 

Wnioski i pozostałe dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od 29.05.2023 r. do 05.06.2023 rw godzinach od 700 do 1500.

 UWAGA: W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ BIORĄ UDZIAŁ DZIECI URODZONE W ROKU 2020, 2019, 2018, 2017

 

Kampania edukacyjna “Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy”

           W dniu  16 marca 2023 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczęła się Kampania informacyjna dot. profilaktyki chorób odkleszczowych pod hasłem „Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy”.

            Celem kampanii jest propagowanie podstawowych zasad ochrony przed kleszczami, edukacja w zakresie prawidłowego usuwania kleszcza, zwiększenie społecznej świadomości w zakresie profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze, zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych jako skutecznej metody profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu.

            Kampania skierowana jest do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym  uwzględnieniem: kadry pedagogicznej, dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów. Czas jej realizacji upływa 30  listopada br. 

więcej informacji na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/wsse-katowice/kampania-edukacyjna-nie-badz-atrakcyjny-dla-kleszczy