Dyżur wakacyjny w Przedszkolu Publicznym w Zaborzu

Drodzy Rodzice,

Dyrektor ZSP informuje, iż Przedszkole Publiczne w Zaborzu będzie czynne do 30 czerwca 2023. Następnie każda placówka będzie pełniła dyżur wakacyjny wg gminnego harmonogramu:

– Przedszkole Publiczne w Zaborzu: 03.07.2023 r. do 14.07.2023 r. 

– Przedszkole Publiczne w Mnichu: 17.07.2023 r. do 07.08.2023 r.

– Przedszkole Publiczne w Chybiu: 08.08.2023 r. do 30.08.2023 r. 

Rodzice chcący posłać dziecko do przedszkola w okresie wakacyjnym powinni złożyć deklaracje w konkretnej placówce w terminie od 29 maja do 7 czerwca 2023 r.
Jeśli Rodzice deklarują chęć objęcia dziecka opieką przez cały okres wakacyjny, składają deklaracje we wszystkich trzech placówkach.
Przedszkole Publiczne w Zaborzu zbiera deklaracje jedynie na okres swojego dyżuru. Deklaracje w Mnichu i Chybiu należy dostarczyć do tych placówek.
Deklaracje dostępne na stronach internetowych placówek lub w sekretariacie.

Deklaracja do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na wakacyjny dyżur Deklaracja dyżur wakacyjny 2023

Korzystając z przedszkola w miesiącach wakacyjnych Rodzic wnosi opłaty w wysokości odpowiadającej zadeklarowanemu czasowi pobytu dziecka w przedszkolu według stawek obowiązujących w przedszkolu pełniącym dyżur (przedszkole w Chybiu i Mnichu ma wyższe stawki za żywienie).