Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Publicznego w Zaborzu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu

Informujemy, że od dnia 30 maja 2022 r. do dnia 6 czerwca 2022 r., do godz. 15.00 prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Publicznego w Zaborzu na rok szkolny 2022/2023.

Zainteresowani rodzice powinni w w/w. terminie złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w sekretariacie. Dokumenty do pobrania są dostępne na stronie internetowej placówki w zakładce dokumenty – rekrutacja lub w sekretariacie szkoły.