Rekrutacja uzupełniająca do klasy I Szkoły Podstawowej w Zaborzu

Informujemy, że od dnia 25 lipca 2022 r. do dnia 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00 prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zaborzu na rok szkolny 2022/2023.

Zainteresowani rodzice powinni w w/w. terminie złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w sekretariacie. Dokumenty do pobrania są dostępne na stronie internetowej placówki w zakładce dokumenty – rekrutacja lub w sekretariacie szkoły.