Pamiętamy…

„Przemijamy. Ale pamiętajmy o tych, którzy odchodzą – ta pamięć daje im nieśmiertelność”.

Łączymy się dziś, w piątek 12 czerwca 2020 r., w dniu nabożeństwa żałobnego z rodziną śp. Anny Białek. Szczególne myśli wsparcia i wyrazy współczucia kierujemy do Pani Dyrektor Joanny Białek. Prosimy wszystkich o modlitewną więź.