Zapisz dziecko do naszej szkoły!

Zgodnie z zarządzeniem wójta Gminy Chybie nr 13/WG/2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chybie na rok szkolny 2020/2021 termin postępowania rekrutacyjnego trwa od 01 czerwca 2020 r. do 12 czerwca 2020 r.  do godziny 15.00. UWAGA! Dokumenty złożone w trakcie zapisów w marcu są brane pod uwagę w rekrutacji. Po weryfikacji komisja poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 22 czerwca 2020 r. Czas na potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – od 23 czerwca 2020 r. do 29 czerwca 2020 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30 czerwca 2020 r.