Gotowość do rozpoczęcia zajęć w szkole

Rozpoczynamy zajęcia w naszej placówce w trybie stacjonarnym od 1 września 2020 r.
Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele musimy wszyscy zapomnieć o szkole jaką znaliśmy do tej pory i zacząć funkcjonować na nowych zasadach!
 
Szkoła od strony reżimu sanitarnego jest gotowa. Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS przygotowaliśmy szereg procedur oraz wyposażyliśmy szkołę w niezbędne środki czystości oraz te przeznaczone do dezynfekcji. W toaletach zostały zamontowane pojemniki na ręczniki jednorazowe, przy wejściu urządzenie do dezynfekcji rąk, a każde pomieszczenie w szkole, w którym odbywają się lekcje i zajęcia zostały wyposażone w płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. Zostały usunięte z klas dywany, zabawki i pomoce dydaktyczne, których nie można skutecznie dezynfekować. Wprowadziliśmy procedury ogólne, dotyczące świetlicy i stołówki, biblioteki, które zostaną przedstawione dzieciom 1 września i udostępnione na stronie internetowej szkoły. Proszę o zapoznanie się z ogólnymi wytycznymi dyrektora dotyczącymi funkcjonowania placówki:
 
Ogólne wytyczne dyrektora dotyczące funkcjonowania placówki:
– po wejściu do szkoły każda osoba bezwzględnie dezynfekuje ręce
– wchodzimy do szkoły zasłaniając usta i nos /nauczyciele, uczniowie, rodzice/ używamy maseczki w szatni, w stołówce oraz podczas przerw /uczniowie i nauczyciele/ w klasie na lekcji uczniowie nie używają maseczek, nauczyciel sam decyduje w jakich okolicznościach podczas lekcji używa maseczki, pracownicy administracji i obsługi używają maseczek
– rodzice mogą wejść do szkoły w maseczce i przebywać tylko w wyznaczonej strefie /oznaczonej czerwoną taśmą/ nie mogą absolutnie poruszać się po szkole, sekretariat i gabinet dyrektora funkcjonują normalnie wszystkie sprawy można normalnie załatwiać
-rodzice odbierający dziecko ze świetlicy: wchodzą do świetlicy, zgłaszają nauczycielowi odbiór dziecka, wracają do wyznaczonej strefy /oznaczonej czerwoną taśmą/
– przerwy:
*zostają skrócone: 8:45-8:50 ; 9:35-9:45 /śniadaniowa/ ; 10:30-10:35 ; 11:20-11:35, 12:20-12:35 ; 13:20-13:25 ; 14:10-14:15 ; 15:00-15:05
w klasach 1-3 nauczyciel prowadzący lekcję opiekuje się klasą na przerwie pozostają w klasie lub rotacyjnie korzystają z korytarza w sali gimnastycznej lub wychodzą na świeże powietrze,
w klasach 4-8 rekomenduje się przebywanie na zewnątrz lub na korytarzu w maseczkach
przerwa śniadaniowa:
stołówka dla klas 1-3,
klasy 4-8 zostają spożywają posiłki w klasie, herbata dla chętnych – przynoszą dyżurni
przerwa obiadowa:
dla klas 1-3 obiad o godzinie 11:00
dla klas 4-6 11:20-11:35
dla klas 7-8 12:20-12:35
– dezynfekcja:
pracownicy obsługi dezynfekują powierzchnie wg harmonogramu.
 
Uczniowie klas 4-8 w większości będą mieli zorganizowane lekcje w jednej sali, jednak w sytuacji zmiany sal lekcyjnych /pracownie specjalistyczne informatyczna, fizyczno- chemiczna, sala gimnastyczna/:
Nauczyciel prowadzący lekcje zobowiązany jest o dopilnowanie dezynfekcji po skończonych zajęciach. Płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz papierowe ręczniki są dostępne w każdej sali lekcyjnej oraz w każdym pomieszczeniu w którym odbywają się zajęcia. Nauczyciel dezynfekuje biurko, laptop, mysz, klawiaturę.
Postępujemy zgodnie z procedurami covid-19 na terenie szkoły.
W mojej ocenie placówka jest przygotowana na pracę w trybie stacjonarnym. Wszyscy mamy nadzieję i chcemy, aby jak najdłużej mogła tak pracować…dlatego dołóżmy wszelkich starań Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele stosując się do zasad i procedur, aby trwało to jak najdłużej!
 
Joanna Białek – dyrektor ZSP w Zaborzu