Dzieci mają swoje prawa…

Prawa najmłodszych określa Konwencja Praw Dziecka. Stosowanie tych praw wymaga odpowiedzialności. Dzieci potrzebują naszego wsparcia, szczególnie w tych krajach, gdzie ich los jest naprawdę tragiczny. Warsztatowe zajęcia uświadomiły nam, co jest ważne.