Sukces klasy ósmej 2020

Wszyscy nasi uczniowie dostali się do wybranych przez siebie szkół. To wynik pracy i zaangażowania naszej młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. Cieszymy się też z wyników egzaminu ósmoklasisty – suma średnich wyników naszych uczniów z trzech przedmiotów jest wyższa o ponad 20% od sumy średnich krajowych. To dużo, średnio zdobyli po 20 punktów więcej od standardowego polskiego ucznia i trzeba ich za to pochwalić! Gratulujemy też nauczycielom oraz wszystkim, którzy tworzą tak dobrą atmosferę wokół naszej szkoły! Dziękujemy!