Spotkanie z obcym i oswajanie się z bliskim

Dzięki innym poznajemy lepiej siebie. Zaprezentowana nam wyprawa do Chin pobudziła naszą wyobraźnię, rozbudziła zmysły. Poznaliśmy kulturę, obyczaje, smaki, zobaczyliśmy pejzaże, ludzi, stroje, liczyliśmy i tańczyliśmy, pisaliśmy, myśleliśmy o losie innych, doceniając to, co mamy najbliżej… Dziękujemy pani Beacie Bosowskiej i koordynatorkom projektu z zaborskiej filii gminnej biblioteki. Chcemy więcej!