Powiatowy i szkolny konkurs

W plastycznym powiatowym konkursie “Kolory smutku, odcienie radości” przeprowadzonym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Cieszynie 2 miejsce zajęła Nadia Orzechowska. Nasi uczniowie przygotowali wiele świetnych prac. Wzięli też udział w szkolnym konkursie poetyckim pod tym samym tematem i tu przyznaliśmy trzy nagrody i jedno wyróżnienie dla Justyny Pietroszek, Nadii Orzechowskiej, Martyny Kurczyk i Amelii Romuzgi.