Dziś, 2 kwietnia, jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Autyzm to nie choroba, to inny sposób postrzegania świata i myślenia. Słowo „autyzm” wywodzi się z greckiego słowa autos, co oznacza „sam”. Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie potrafią w naturalny sposób nawiązywać relacji z innymi ludźmi, mają problemy z komunikowaniem się czy z rozpoznaniem i zrozumieniem emocji zarówno własnych jak i otaczających je osób. Ale to nie znaczy, że nie potrzebują akceptacji, kontaktu czy emocjonalnych więzi. Drugiego kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony w 2007 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, by zwrócić uwagę na dyskryminację i izolację ludzi dotkniętych autyzmem i ich najbliższych i ma pomóc zmienić tę sytuację. Zobaczcie tutaj: https://www.polskananiebiesko.pl/