Zawieszenie zajęć

Drodzy Rodzice!
Od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca uczniowie szkoły oraz wychowankowie przedszkola nie przychodzą do placówki. Celem ograniczenia kontaktów bezpośrednich prosimy rodziców o kontakt telefoniczny, e-mail lub poprzez mobidziennik. Kontakt z sekretariatem codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkola 16 marca wszyscy rodzice zostaną telefonicznie poinformowani o wynikach rekrutacji. Zgodnie z wymogami lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń.

Rodzicu, pilnuj, aby Twoje dziecko w tym czasie unikało kontaktów bezpośrednich z innymi. Spróbujmy ten czas spędzać w gronie rodzinnym spacery, wycieczki rowerowe i inne rodzinne aktywności nie są zakazane.

Uczniu, korzystaj z lekcji prowadzonych przez nauczycieli poprzez mobidziennik. To nie czas ferii, to czas również na naukę. W szkole pusto bez Was dlatego liczę na to, że jeśli wszyscy zastosujemy się do ograniczenia kontraktów bezpośrednich, wkrótce szkoła i przedszkole znów będą normalnie funkcjonowały.

Joanna Białek