Archiwum miesiąca: czerwiec 2020

Nasza szkoła jeszcze nigdy nie była tak wielka…

Opuszczenie szkolnych murów nie doprowadziło w Zaborzu do przerwy w zajęciach dydaktycznych, wręcz trzeba je było zintensyfikować. Zyskaliśmy kilkadziesiąt nowych sal lekcyjnych w domach naszych uczniów… Dziękujemy za ich wygospodarowanie! Zatrudniliśmy kilkudziesięciu nauczycieli wspomgających angażujących się z pełnym większym niż kiedykolwiek zapałem w kształcenie swoich podopiecznych – dziękujemy Wam za pomoc, Kochani Rodzice! Czytaj dalej Nasza szkoła jeszcze nigdy nie była tak wielka…

Dyżury przedszkola

Szanowni Państwo, informujemy, że Ci z Państwa, którzy wyrazili chęć zapisania dziecka na dyżur wakacyjny mogą pobrać i dostarczyć do sekretariatu placówki (w godzinach od 8 00 do 14 00) w terminie od 15.06 do 19.06 niezbędne dokumenty. Kliknij tutaj: Deklaracja przedszkole ZSP Zaborze

Informujemy również, że Ci z Państwa, którzy zapisali dziecko do więcej niż jednego przedszkola na dyżur wakacyjny, zobowiązani są dostarczyć wypełnione deklaracje do każdej z placówek. Deklaracje są dostępne na stronie internetowej każdego przedszkola. 

Prosimy o dokładne wypełnienie dokumentów.

Pamiętamy…

„Przemijamy. Ale pamiętajmy o tych, którzy odchodzą – ta pamięć daje im nieśmiertelność”.

Łączymy się dziś, w piątek 12 czerwca 2020 r., w dniu nabożeństwa żałobnego z rodziną śp. Anny Białek. Szczególne myśli wsparcia i wyrazy współczucia kierujemy do Pani Dyrektor Joanny Białek. Prosimy wszystkich o modlitewną więź.

Zapisz dziecko do naszej szkoły!

Zgodnie z zarządzeniem wójta Gminy Chybie nr 13/WG/2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chybie na rok szkolny 2020/2021 termin postępowania rekrutacyjnego trwa od 01 czerwca 2020 r. do 12 czerwca 2020 r.  do godziny 15.00. UWAGA! Dokumenty złożone w trakcie zapisów w marcu są brane pod uwagę w rekrutacji. Po weryfikacji komisja poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 22 czerwca 2020 r. Czas na potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – od 23 czerwca 2020 r. do 29 czerwca 2020 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30 czerwca 2020 r.