Nasza szkoła jeszcze nigdy nie była tak wielka…

Opuszczenie szkolnych murów nie doprowadziło w Zaborzu do przerwy w zajęciach dydaktycznych, wręcz trzeba je było zintensyfikować. Zyskaliśmy kilkadziesiąt nowych sal lekcyjnych w domach naszych uczniów… Dziękujemy za ich wygospodarowanie! Zatrudniliśmy kilkudziesięciu nauczycieli wspomgających angażujących się z pełnym większym niż kiedykolwiek zapałem w kształcenie swoich podopiecznych – dziękujemy Wam za pomoc, Kochani Rodzice! Rozpoczęliśmy też pracę w szkole dla… dorosłych, bo mogli Panstwo wziąć udział w naszych lekcjach i to często bardzo aktywnie… Wydłużył się czas zajęć, bo nierzadko lekcyjne zgłoszenie pojawiało się na naszych kontach o 23.00, a odpowiedzieć na nie zdarzało się o 6.00 rano. Cały czas się słyszymy i widzimy, bo nastąpił skok technologiczny – zakup słuchawek, mikrofonów, kamer, dodatkowych komputerów wymagał wydatków, ale pozostaje trwałą wartością. Przeorganizowaliśmy też nasze domowe biurka, rezerwując dostęp do niektórych pomieszczeń w naszych domach na wyłączność, wprowadziliśmy ciszę dzienną na czas zajęć online. Całe zapasy internetowych mocy przeznaczyliśmy na sprawy szkolne. Zaczęliśmy żyć inaczej, ale nasza szkoła tętni życiem!

Zagospodarowaliśmy przestrzeń w internecie, tworząc autorskie strony dla naszych uczniów, wypełniając postami przestrzeń szkolnego Facebooka, pojawiliśmy się na youtubie, odnowiliśmy szkolną stronę internetową. Dzięki projektom twórczym otworzyliśmy szkołę filmową i fotograficzną, bo to zapewniało nam jeszcze lepszy kontakt – niemal na żywo. Tyle się dzieje, a my marzymy o powrocie do tej prawdziwej szkoły i tęsknimy za sobą…

Szkoła, dzięki pracownikom obsługi, została uporządkowana, przeprowadzono prace konserwatorskie i remontowe w budynku i na terenie wokół szkoły, powstała pracownia chemiczna z prawdziwego zdarzenia, doposażono pracownie, zmodernizowano pomieszczenia socjalne, archiwizowano dokumentację. Od momentu rozpoczęcia działalności przedszkola, w czasie prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i konsultacji pracujemy w podniesionym reżimie sanitarnym z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

Mamy poczucie, że cała ekipa pracowników naszej szkoły koordynowana przez dyrekcję sprostała trudnym wyzwaniom niełatwych czasów. Minione miesiące nie są czasem straconym, nasza szkoła działa w innej formule, lecz z nie mniejszym zaangażowaniem wszystkich. Chcemy się przygotować, by nasz zespół mógł pracować skutecznie w każdych warunkach, bo jednak nie wiadomo jak może być oraz prowadzić działalność pedagogiczną i wychowawczą w oparciu o najwyższe standardy. Jeszcze raz dziękujemy tej naszej wspaniałej społeczności, za obecność, wsparcie, aktywność, działanie.