Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/ 2024

Dyrektor ZSP w Zaborzu ogłasza, że od 27 lutego rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zaborzu na rok szkolny 2023/2024.

Informacje dotyczące rekrutacji do szkoły na rok 2023/2024:

– Zarządzenie nr 13/WG/2023 Zarządzenie rekrutacja do szkół i przedszkoli 2023 2024

– Uchwała nr XXIV.207.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej Uchwała Nr XXIV.207.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim

Zgłoszenia i wnioski można składać w sekretariacie szkoły w terminie od 27.02.2023 r. do 10.03.2023 r. w godzinach od 700-1500.

Dokumenty do pobrania:

– zgłoszenie o przyjęcie do Publicznej Szkoły im. Karola Miarki w ZSP w Zaborzu Zgłoszenie o przyjęcie do Publicznej Szkoły

– wniosek o przyjęcie do Publicznej Szkoły im. Karola Miarki w ZSP w Zaborzu (spoza obwodu) Wniosek o przyjęcie do Publicznej Szkoły

– oświadczenie o spełnieniu kryteriów przyjęcia kandydata zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Zaborzu Załącznik nr 1 do wniosku